Om

Spiravill

Trädgårdsplanering

  och rådgivning

Det lilla personliga företaget i Västerås som engagerat, idérikt och genomtänkt, vill hjälpa er trädgård att spira!

Spiravill: Enskild firma i Västerås


Ägare: Irene Tjerngren, Trädgårdsingenjör - Design


Mobil: 070 306 18 38

Mail: info@spiravill.se

Hemsida: www.spiravill.se


Besöksadress:

Verkstadsgatan 15

722 33 Västerås

Jag heter Irene Tjerngren och startade Spiravill vårvintern 2014.


Redan under barndomen väcktes nyfiken på växter och med åren har fascinationen bara blivit större och större. Det är så spännande med artrikedomen, utvecklingsfaserna och dynamiken i det levande växtmaterialet. Genom studier och egen upplevd erfarenhet, kom upptäckten att alla växter är älskvärda, fula som snygga. Det handlar bara om sammanhang, vilket avgör och påverkar hur vi upplever dem.


Under de senaste 20 åren har stor del ägnats åt studier och arbete inom växtbranschen.  Det har blivit ett par arbetssäsonger i Enköpings parker och på Lindkvist Trädgårdcenter, perioder av anställningar på olika floristbutiker i Västerås. En säsong med tulpanplockning på Gustavlunds handelsträdgård och några veckor på Nya Eriksbo Plantskola har det också blivit. Vidare har den egna villaträdgården varit en god läromästare och gett en populär och spännande fritidssyssla.


Studierna grundades med en Trädgårdsmästarutbildning på Säbyholms Naturbruksgymnasium, sedan blev det en grundutbildning på Floristutbildarna i Västerås. Hösten 2010 påbörjades en treårig Trädgårdsingenjörsutbildning med inriktning Design, på Alnarp i Skåne som är ett av Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) lärosäten. Sommaren 2013 var studierna avklarade och kandidatexamen utfärdades. Examensarbetet heter ” Inre borggården på Hovdala slott” och handlar om formgivning av miljöer där historiska värden har stor betydelse. Vinsten i en studenttävling, gav också kronan på verket, nämligen möjligheten att få uppföra idéträdgården ”Gräsliga vinbuteljer” på ’Den Stora Trädgårdsfesten’, Sofiero 2013.


Dessa erfarenheter har gett gedigna kunskaper och kontaktnät som nu utgör en stabil grund för Spiravills kommande verksamhet.

*       Spiravill

*       Irene Tjerngren

*       070 306 18 38

*       info@spiravill.se

Copyright © All Rights Reserved

Senast uppdaterad: 20200115