Tjänster

Spiravill

Trädgårdsplanering

  och rådgivning

Det lilla personliga företaget i Västerås som engagerat, idérikt och genomtänkt, vill hjälpa er trädgård att spira!

Vi tillhandahåller trädgårdsidéer, koncept- och formgivningsförslag, trädgårdsritningar, växtrådgivning och skötselbeskrivningar mm till er villaägare och andra som behöver bättre planerade gröna miljöer.


Ni kan välja mellan olika paketerbjudanden, boka tjänster per timme eller skräddarsy något speciellt som passar era behov.

1. Hembesök / Rådgivning

Översiktligt hembesök med genomgång av befintlig trädgård eller tomt. Besöket tar

ca. 1 timme på plats och kostar 1200 kr inkl moms. Priset gäller inom Västerås kommun.


2. Planeringspaket

På alla planeringspaket läggs en offert efter det inledande hembesöket.


A. Rabatten

Planering av planteringsyta.


B. Entrén

Planering av entré eller del av trädgården.


C. Trädgården

Planering av hel trädgård.


3. Tilläggstjänster

Exempel inventering, uppmätning, planteringsplan, växtbeskrivningar, skötselplan,

perspektivritningar och snitt. På dessa tjänster läggs en offert.


4. Övriga tjänster

Exempel rådgivning på kontor, föredrag, lilla föreläsningen hos kund, trädgårdsstyling

eller specialbeställning. På dessa tjänster läggs en offert.

Varje plats har sina speciella förutsättningar, vilket gör det svårt att innan ett besök bestämma arbetets omfattning. Vår normala utgångspunkt är att marken och underlaget är tämligen platt och består av gräsmatta eller redan befintliga rabattytor, utan dräneringsproblem, eller andra komplicerande faktorer. Däremot blir det avancerat när det finns nivåskillnader, berg i dagen eller om platsen påverkas av dålig vattenavrinning mm. Alltså faktorer som försvårar och medför extra hänsyn för planeringen. Arbetets omfattning är också beroende av den tänkta planeringsytans storlek.

*       Spiravill

*       Irene Tjerngren

*       070 306 18 38

*       info@spiravill.se

Copyright © All Rights Reserved

Senast uppdaterad: 20200115